Youtube Tips #1 สำหรับ Youtuber มือใหม่

Youtube Tips #1 สำหรับ Youtuber มือใหม่ 1. ปัจจุบันมีคนจำนวนมากถึง 6 คน จาก 10 คน ที่มีความสนใจในการรับชมวีดีโอออนไลน์ มากกว่าการรับชมรายการจากโทรทัศน์ 2. ในปี ค.ศ. 2025 ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 32 ปี จะรับชมรายการทางโทรทัศน์น้อยลงกว่า 50% ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารทางการตลาดหรือการโฆษณา มาผ่านช่องทางของวีดีโอออนไลน์ (Youtube) แทน

admin

March 7, 2019

สำหรับ Youtuber มือใหม่ [Youtube Tips #2 ]

สำหรับ Youtuber มือใหม่ Youtube Tips #2 1. คนที่มีช่วงอายุ 18 – 49 ปี ดูโทรทัศน์น้อยลง 4% แต่ดู Youtube มากขึ้น 74% 2. แต่ละเดือนมีคนดูวีดีโอใน Youtube จำนวน 3.25 พันล้านชั่วโมง (ก.พ. 2019) Youtube เป็นสื่อออนไลน์ที่ไม่มีต้นทุน หากธุรกิจคิดที่จะใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำการตลาดและการสื่อสารการตลาด วันนี้ถึงเวลาแล้วครับ ใครเริ่มช้า คู่แข่งก็จะเอาตลาดไปครองครับ

admin

March 7, 2019

มาคำนวนรายได้จาก Youtube กัน [ Youtuber Tips #5 ]

มาคำนวนรายได้จาก Youtube กัน Youtuber Tips #5 รายได้จาก Youtube ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน เพราะ CPM ของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน รายได้ Youtube ในไทยนั้นจะน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็ไม่เท่ากัน ถ้าเราสร้างคลิปเป็นภาษาอังกฤษ เราก็อาจจะมีรายได้จากโฆษณาจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน รายได้ CPM เฉลี่ยอยู่ประมาณ $2 – $4 สำหรับคลิปที่มีคุณภาพ มีคนสนใจมาก แต่บางคลิปก็ได้น้อยกว่านี้มากๆ มาลองคำนวณรายได้จากคลิปนี้กันครับ (อาจใช้คำนวณสำหรับทั้งช่อง youtube ได้เช่นเดียวกัน) CPM ของคลิปนี้ คือ $2 ถ้ามีคนเข้ามาดู 1,000,000 views จะได้เงินเท่าไร ผู้เข้าชม 1,000,000 คน ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถสร้างรายได้ (monetized) ได้ทุก view ลองคิดที่ 50% ของผู้เข้าชมที่เราสามารถสร้างรายได้ ก็จะเหลือ 500,000 views CPM $2 ก็คือ […]

admin

March 7, 2019