อบรม กึ่งสัมมนา  SEO ครั้งที่ 2  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 อาจารย์ ณัฏฐ์ชัย ได้ร่วมกับ สถาบันรังสิตวิชชาลัย จัดอบรมแก่ผู้สนใจ SEO เป็นการสอน SEO ให้ผู้เรียน เข้าถึงแก่นและการทำ SEO โดยเน้นวิธีที่ถูกต้องและเหมาะกับเว็บไซต์ที่เป็นสายขาย

 

การอบรมครั้งนี้จุดเด่นและเนื้อหาก็คือการทำเว็บไซต์ของผู้เรียนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอเทรนด์ในการทำการตลาดออนไลน์ของไทยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ผ่าน Google Trend อีกทั้งยังได้ให้ผู้เข้าอบรมส่งรายละเอียดเว็บไซต์พร้อมทั้งคีย์เวิร์ดหลักมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นตัวอย่างให้กับผู้อบรมท่านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมอันดับกูเกิล และปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้ถูกหลักมากขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนทั้งหมดสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในอนาคต

 

วิทยากรได้รับใบรับรองโดยตรงจาก Google Certificate ทั้งในปี 2018 และ 2019

โดยผู้สอนจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์หลัก SEO เบื้องต้นจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าของเว็บไซต์ที่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาในครั้งนี้กลับไปปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้หลังจากนี้

 

ผู้เข้าเรียนทั้งหมดจะได้เข้ากลุ่มลับ ไว้สอบถาม Google Ads และ SEO ได้โดยตรงจากคณะผู้สอน

 

การจัดอบรมกึ่งสัมมนาครั้งนี้จัดที่ ม. รังสิต ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ตั้งอยู่ ณ อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ (ชั้น 21 ) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

โดยหลังจากฝึกอบรมผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ม.รังสิต ว่าผ่านคอร์สการอบรม SEO POWER ไว้ใช้ต่อยอดต่อไป

และจะมีการจัดสัมนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน

วันที่ 27 เมษายนนี้ในหัวข้อ เรียนรู้ Google Ads ค่าอบรม 8,000 บาท/ท่าน ฟรีอาหารกลางวัน+tea break

วันที่ 28 เมษายน 2562 ในหัวข้อ SEO POWER ครั้งที่ 3 ยกระดับอันดับเว็บไซต์  ค่าอบรม 8,000 บาท/ท่าน ฟรีอาหารกลางวัน+tea break

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : natchaisiri

 

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]