สอน SEO สำหรับผู้เริ่มต้น

SEO คืออะไร
การวิเคราะห์คู่แข่ง
การปรับยุทธศาสตร์เว็บไซต์ให้เหมาะกับ SEO
เรียนพื้นฐาน SEO
เรียนรู้เครื่องมือ SEO
ทำอย่างไรให้มีอันดับบน google
ฯลฯ

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
สถานที่เรียน อาคาร มติชน อเคเดมี
เทศบาลนิมิตใต้ ซอย 12 แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

***รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น****

สำรองที่นั่ง Line: natchaisiri
https://www.seosocialmedialearning.com
* สถานที่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ