AI กับการทำ SEO [2019]

ใจจริงผมอยากเขียนเรื่อง AI มานานแล้วนะ ช่วง 5-6 ปีมานี้ผมพยายามพูดเรื่อง AI มาตลอด พยายามพูดถึง AI ที่มีความสัมพันธ์กับทาง SEO แม้แต่ทางคุณ พิชัย  CEO  Google  ก็เน้นย้ำมาตลอดเรื่องการพัฒนา AI และ Machine Learning กับ Google  รู้จักกับ คุณพิชัย หรือคุณ ศุนทัร ปิจไช  CEO google  ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหนึ่งในแนวโน้มที่ใหญ่ที่สุดในตลาดดิจิตอลในปัจจุบัน ทศวรรษที่ผ่านมา AI นั้นเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เครื่องจักรและวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน มันให้ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมและดูคล้ายความเป็นมนุษย์ต่างดาว มันเป็นคำที่มีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไซไฟและอนาคตอันไกลโพ้น  ที่ต้องเกริ่นแบบนี้เพราะสมัยก่อน ผมชอบเรื่อง AI go home มากเลย  …  เอ้ย  ไม่ใช่ ET go home 555 ซึ่ง หากนับมา 10 ปีข้างหน้านี้ AI ได้กลายเป็นความคิดที่คุ้นเคยมากขึ้น […]

admin

April 25, 2019