Google Display Network ( GDN ) คืออะไร

Google Display Network ( GDN ) คืออะไร Google AdWords แบ่งออกเป็นสองเครือข่ายการค้นหา ( GDN ) โดยแบ่งออกเป็น การค้นหาแบบปกติ ( Search Network ) และการค้นหาแบบเครือข่ายดิสเพลย์ ( Display Network )เมื่อมีการโฆษณาทางธุรกิจ ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกโฆษณาผ่านทางข้อความหรือทางรูปภาพ ( Display ) ก็ได้   ในบทความนี้จะเสนอวิธีการทำ GDN ที่มีประสิทธิภาพ   1: เริ่มต้นด้วยรีมาร์เก็ตติ้ง วิธีรีมาร์เก็ตติ้งจะเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นทำ GDN ครั้งแรก อ้างอิงจาก Mark Irvine  (นักกลยุทธ์ด้านดิจิทัล ) กล่าวไว้ว่า ” หากคุณเคยเห็นผลตอบแทนใด ๆ ที่ดีคุณมักจะเห็นจากการทำ remarketing ก่อน ”  สำหรับคนที่คุณไม่คุ้นเคยกับการรีมาร์เก็ตติ้ง คุณลองนึกภาพการใช้คุกกี้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในอดีตของคุณ และติดตามคุณด้วยโฆษณาต่างๆ ที่เป็นการหลอกหลอน […]

admin

April 11, 2019